puolukka-vasen

Ota yhteyttä

puolukka-oikea

Muusa Marketing käsittelee henkilötietoja EU:n tietosuoja-asetuksen GDPR:n ja muun soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tämä on Muusa Marketing oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 25.2.2020. Viimeisin muutos 10.5.2021.

Rekisterinpitäjä
Muusa Marketing oy, Museotie 953, 49840 Mäntlahti
www.muusamarketing.fi
Y-tunnus: 3115501-3

[email protected]

[email protected]

Rekisteriasiat
Rekisteriasioissa voitte ottaa meihin yhteyttä yllä olevin yhteystiedoin.

Rekisterin nimi
Muusa Marketing oy:n asiakas–, markkinointi– ja sidosryhmärekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu henkilön suostumukseen, sopimukseen, rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun (esim. asiakassuhde, työsuhde) ja julkisen tehtävän hoitamiseen (esim. verotus).

Yrityksen edustajalle voidaan työsähköpostiin lähettää hänen työhönsä liittyvää sähköistä markkinointia (Tietoyhteiskuntakaari 20 2§, 203§). Kyse on tällöin yritykselle kohdistetusta markkinoinnista ja käsittely perustuu oikeutettuun etuun.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on markkinoinnin ja viestinnän hoitaminen, yhteydenpito asiakkaisiin ja sidosryhmiin, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, tapahtumien markkinointi, tapahtumiin rekisteröityminen ja tapahtumaan liittyvän viestinnän hoitaminen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot sekä tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen tilaisuuksiin tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot.

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää sen tarkoituksen täyttämiseksi, jota varten ne on kerätty tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä yleisesti saatavilla olevista internet- ja muista julkisista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Muusa Marketing oy voi käyttää tietojen käsittelyssä kolmansien osapuolten palveluja esimerkiksi pilvi- ja ICT-palveluiden osalta, jolloin Muusa Marketing oy varmistaa tietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä ohjeistamalla kolmansia osapuolia tietojen käsittelystä. Kolmannet osapuolet voivat vaihdella. Nämä kolmannet osapuolet käsittelevät tietoja ainoastaan Muusa Marketing oy:n toimeksiannosta ja lukuun.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Viranomaisille henkilötietoja luovutetaan voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Lain sallimin tavoin henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle pilvipalvelujen, esim. Microsoftin OneDriven, Google Driven tai ICloudin, käyttämisen yhteydessä. Osa rekisterinpitäjän käyttämistä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä palveluista voi toimia Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietojen siirrossa noudatetaan tällöin tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tässä tietosuojaselosteessa määritellylle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muutokset tietosuojakäytäntöön
Muusa Marketing oy voi tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen ja siihen liittyviin tietoihin.

Evästeiden käyttö verkkosivustolla
Muusa Marketing oy käyttää verkkosivustollaan evästeitä. Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

Mikä on eväste? 

Evästeet eli cookiet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka siirtyvät laitteellesi selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen kun siirryt verkkosivustoon. Eväste ei tallenna mitään henkilötietoja käyttäjästä.

Mitä evästeitä sivustolla käytetään? 

Sivusto käyttää evästeitä teknisen toiminnan varmistamiseksi ja suorituskyvyn mittaamiseksi. Evästeillä kerättäviä tietoja ovat mm. miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esimerkiksi eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja.

Muusa Marketing Oy:n sivuilla käytetään Google Analytics -verkkoanalyysipalvelua. Google Analytics käyttää evästeitä tekstitiedoissaan. Tämä eväste tallennetaan tietokoneellesi, mikä mahdollistaa sivuston käyttöanalyysin. Evästeen antama tieto sivuston käytöstä (tunnistamattomaksi tehty IP-osoite) lähetetään ja tallennetaan Googlen palvelimelle, joka voi sijaita myös EU- tai ETA-alueen ulkopuolella Yhdysvalloissa. Tiedon perusteella Muusa Marketing oy kehittää sivuston käytettävyyttä ja sisältöjä paremmin palvelevaksi.

Muusa Marketing oy käyttää evästeitä myös mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Sitä kautta pystymme näyttämään osuvampia sisältöjä sähköisissä kanavissa, kuten Googlessa ja Facebookissa.

Sivuilla käytetään Facebookin Facebook-pikseliä Facebook-mainonnan kohdentamisessa sivuilla vierailleille ja mainonnan optimoinnissa sekä Adform-evästeitä verkkomainonnan kohdentamiseen ja mittaamiseen.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esimerkiksi mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin Muusa Marketing oy ei voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä pois nämä ns. kolmannen osapuolen evästeet selaimesi asetuksista. Ohjeet löytyvät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemasi palvelu voi asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole Muusa Marketing oy:n hallittavissa. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

Evästeiden estäminen 

Voit useimmilla selaimilla poistaa selaimesi evästeet, rajoittaa niitä tiettyjen sivustojen osalta tai säätää selaimesi asetukset siten, että selain ilmoittaa, kun eväste lähetetään. Voit koska tahansa tuhota evästeet kovalevyltä.

Voit estää evästeiden tallentamisen käyttämäsi selaimen asetuksista. Voit tehdä sen sivukohtaisesti, tai estää kaikki evästeet. Huomioithan että kaikki verkkopalvelut eivät välttämättä toimi halutulla tavalla ilman evästeitä.

Kysy lisää ja muokataan yhdessä tarpeisiisi sopiva paketti!