Aito fiilis framille!

Kuka on yrityksesi uskottavin brändilähettiläs? Entä yrityksesi ja brändisi paras asiantuntija? Aivan, viereisen työpisteen Mari. Ja Mika. Ja Jaana sekä Antti. Yrityksesi työnantajakuva syntyy tekojen kautta. Suurin voimavara työnantajabrändin rakennustyössä ovat omaan työpaikkaansa tyytyväiset, aktiiviset työkaverit.

Työnantajakuva – työnantajamielikuva, työnantajabrändi, employer branding… – rakkaalla lapsella on monta nimeä – ja sen rakentaminen & vaaliminen kuuluu usein vahvasti HR:n sekä markkinoinnin ja viestinnän tontille. Yrityksen toiminnalle kriittisellä työllä onkin tärkeää olla selkeä vastuutaho ja resursointi mutta vähintään yhtä olennaista on saada työhön mukaan työyhteisö laajemmin. Tässä muutamia vinkkejä työkaverien mukaan saamiseen ja sitouttamiseen!

1. Kartoita ja tunnista

Yrityksessäsi on varmasti lukuisia työntekijöitä, jotka jo valmiiksi kertovat osaamisalastaan ja työpaikastaan esimerkiksi omassa LinkedIn-profiilissaan, vastaavat omasta verkostostaan tuleviin työpaikkakyselyihin: ”millaista teillä siellä on, onko siellä hyvä fiilis” ja hehkuttavat yrityksen tulosuutisia tai uusia projekteja Twitterissä. Näitä aktiivisia voit bongata esim. hashtagien käytön avulla yrityksen sosiaalisen median seurantatyökalulla kuten Meltwater Explorella.

Kiinnitä huomiota yrityksesi strategisiin tavoitteisiin ja liiketoiminta-alueisiin. Pyri löytämään lähettiläitä kaikista ydinliiketoiminnoista.

Listaa myös yrityksen blogin taitavimmat ja aloitteellisimmat kirjoittajat sekä kiinnostavimmat puheenvuorojen tai webinaariesitysten pitäjät. Potentiaalisia lähettiläitä voit löytää myös selvittämällä ketkä ovat aina ensimmäisinä lähdössä vapaaehtoisiksi yrityksen esittelijöiksi opiskelijatapahtumiin tai alan messuille.

2. Kirkasta miksi

Upeinta työntekijälähettilyydessä on se aito ylpeys ja innostus, jolla ihmiset kertovat omasta osaamisestaan ja työpaikastaan. On hyvä nostaa esille myös ne hyödyt, joita lähettilyys tarjoaa. Kerro siis ”Mitä tässä on minulle?”. Oman henkilöbrändin vahvistaminen ja oman alan osaajana profiloituminen sekä uudet, jatkuvasti kehittyvät viestintätaidot ovat vahva motivaattori.

3. Aseta tavoitteet ja määritä resurssit

Kun olet tunnistanut ja koonnut ”etujoukkosi” luonnostele lähettilästoiminnalle 2-3 mitattavaa ja realistista tavoitetta, jotka kytkeytyvät selkeästi yrityksen strategiaan. Määrittele myös minkä verran ja millaisia resursseja työhön on käytettävissä: onko työhön mahdollisuus käyttää ulkopuolista apua, minkä verran pystyt panostamaan omaa työaikaasi ja voiko työn kautta syntyviin uusiin ideoihin käyttää resursseja esimerkiksi tehdä markkinointikokeiluja. Vahvista ja tarkenna tavoitteet yhdessä lähettilästiimisi kanssa – näin varmistat että niihin on helppo yhdessä sitoutua.

4. Valmenna ja huolehdi työkalut kuntoon

Innostuneet ihmiset ovat valmiita oppimaan uutta mutta pidä huoli, että suurin osa ajasta vietetään omalla mukavuusalueella. Auta lähettiläitä tunnistamaan omat vahvuutensa ja löytämään omaan persoonaan ja erikoisosaamiseen sopiva tyyli ja äänensävy. Paras lähtökohta on toimia itselle mieluisissa ja tutuissa kanavissa. Kannusta asettamaan omat, yksilölliset tavoitteet tekemiselle.

Myös tekninen helppous motivoi: sosiaalisen median osalta kannattaa harkita esim. Smarpin tai Bambu by Sprout Socialin kaltaisen sovelluksen käyttöönottoa. Työntekijälähettilästyökalun avulla sisältöjen löytäminen ja jakaminen sekä tavoitteiden seuraaminen on selkeää ja nopeaa, mikä taas innostaa eteenpäin.

5. Tsemppaa ideoilla ja vinkeillä

Varsinkin alkuvaiheessa on tärkeää tarjota lähettiläille konkreettisia ideoita ja sisältövinkkejä. Lähettilyyden tarkoitus ei tietenkään ole se, että työntekijät papukaijana jakavat yhtiön sisältöjä vaan tuovat itse työstään ja työnantajastaan heille merkitseviä asioita ja teemoja. Usein kuitenkin helpottaa, että löytyy valmiina kuvia, linkkejä ja aihioita, joista muokata omanlaisensa.

6. Palkitse

Tässä kohtaa on hyvä unohtaa tuo vanha sanonta, että ”Kissa kiitoksella elää”. Anna positiivista ja mahdollisimman konkreettista palautetta aina kun siihen on tilaisuus. Palkitseminen voi tapahtua esimerkiksi huomionosoituksilla ja pienillä muistamisilla. Rahallisesti merkittävät bonuspalkkiot taas romuttavat lähettilyyden idean, ja tekeminen muuttuu käytännössä kaupalliseksi yhteistyöksi.

7. Arvioi ja kehitä

Peilaa toiminnan kehittymistä yhdessä asettamiinne tavoitteisiin. Lähettilyystyö on pitkäjänteistä toimintaa ja jatkuva oppimisen prosessi, joten älä odota pikavoittoja. Pohdi mikä on onnistunut erityisen hyvin ja miten sitä voisi vahvistaa edelleen. Usein löytyy myös asioita, joista voi luopua kun huomaa etteivät ne vastanneet odotuksia. Tälloin on hyvä pohtia, miksi ratkaisu ei toiminut, luoda uusi hypoteesi ja testata rohkeasti. Sosiaalisen median osalta Smarpin ja Bambun kaltaiset sovellukset ovat suureksi avuksi myös tavoitteiden seurannasssa.

Korvaamaton etu yrityksellesi

Kilpailu osaajista kovenee jatkuvasti, ja työnantajien on yhä vaikeampi erottua toisistaan. Aito työntekijäkokemus on uniikki ja henkilökohtainen. 84 % kuluttajista uskoo enemmän oman verkostonsa suosituksiin kuin yritysten markkinointiviestintään, ja 70 % brändikokemuksesta muodostuu henkilökohtaisista kohtaamisista yrityksen ihmisten kanssa. Tämä näkyy myös vertaispalveluiden esiinnousussa kuten ”työpaikkojen Tripadvisor” Tunto, jossa työntekijät arvioivat työnantajiaan.

Suomalaisen LinkedIn-guru Tom Laineen mukaan työntekijä on kolme kertaa uskottavampi kuin yrityksen johto. Työntekijöiden tavoittavuus esimerkiksi LinkedInissä on 10-kertainen organisaatiotiliin verrattuna.

Työntekijälähettilyys vaikuttaa myös henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon – jokainen rakentaa samalla myös omaa henkilöbrändiään ja vahvistaa asemaansa oman alan asiantuntijana. Hinge Research Instituten selvityksessä 86 % työntekijälähettilyysohjelmaan osallistuneista kertoo sen vaikuttaneen myönteisesti heidän uraansa, ja 87 % koki saavansa hyötyä oman ammatillisen verkoston kasvattamiseen. Lähettilästoiminnan sivutuotteena syntyy kenties myös yrityksen toimintoja poikkileikkaava tiimi, hyvää ryhmähenkeä ja kannustamista!

Voimmeko auttaa rakentamaan yhä vahvempaa työnantajakuvaa?

Jos kiinnostuit niin ota suoraan yhteyttä tai jätä yhteydenotto!

Hanna

Kirjoittaja Hanna Nieminen osakas ja markkinoinnin & viestinnän tekijä Muusa Marketingissa. Hänellä on yli 10 vuoden kokemus yhtiöviestinnästä, rekrytointimarkkinoinnista ja brändäyksestä.

Lähteet:

tomlaine.com/blog

https://www.sociabble.com/blog/10-stats-impact-employee-advocacy/

https://hingemarketing.com/uploads/hinge-research-employee-advocacy.pdf

Julkaistu kategoriassa: